Projektinformációk

Projekt bemutatása

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt célja a völgyfenéki települések árvízi biztonságának növelése, a víz okozta károk megelőzése, csökkentése.

A tervezett záportározók olyan területeket érintenek, melyeken a domborzati viszonyok miatt a csapadék összegyülekezési ideje rövid, gyors a lefolyás, a vízkárok ellen helyben nem lehet védekezni. Az érintett vízfolyások vízemésztő képessége kicsi, bővítésük gazdasági szempontból nem célszerű, továbbá a beépítettség miatt műszakilag nem megoldható.

A 2014. évi helyi vízkár események is rámutattak, hogy a kisvízfolyásokon levonuló, a meder vízszállító-képességét meghaladó árvizek több település belterületét veszélyeztetik, valamint jelentős anyagi kárt okoznak.

A dombvidéki vízkáresemények megakadályozása, kezelése, károk mértékének csökkentése záportározók építésével lehetséges a dombvidéki kisvízfolyásokon, mivel a tározó alatti mederkiépítés mértéke csökkenthető, a vízhozamok kiegyenlítettebbek lesznek és a tározótérben kialakítandó hordalékfogó az érkező uszadék, hordalék jelentős részét visszatartja.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Nyugat- dunántúli Vízügyi Igazgatóság által alkotott konzorcium a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében valósítja meg a „Záportározó építési program – Vas és Zala megye”című kiemelt projektet.

A pályázat során több település közül természetvédelmi, műszaki és gazdasági szempontok szerint, „Döntés előkészítő tanulmányterv” keretében választottuk ki a megvalósítható tározókat. Ez után készült a Megvalósíthatósági Tanulmány, melynek konkrét elemzései alapján Vas megyében Rönök, Rábagyarmat és Kőszegdoroszló, Zala megyében Zalatárnok és Murarátka védelmében épül záportározó.

A fejlesztés az érintett települések komplex árvízi biztonságát növeli, az árvízkárok kockázatát jelentősen csökkenti, a víz okozta károk megelőzhetőek, mérsékelhetőek lesznek, a medrek vízszállító kapacitása a kívánt mértékre bővül.  

A tervezett tározók völgyzárógátas, átfolyásos rendszerű zöldtározók, a gát alatt egy járható méretű cső alagút kerül beépítésre, melyhez csatlakozik egy bukós kialakítású, zsiliptáblával szabályozható árapasztó műtárgy. A beruházás tartalmazza a tározóhoz kapcsolódó mederszakaszok vízszállító-képességének javítását és a hordalékfogók építését.

A völgyzárógátak tervezett helyei és paraméterei

Község Vízfolyás Szelvényszám Magasság Hossz
Kőszegdoroszló Cáki-patak 0 + 490km 6,7m 198m
Rábagyarmat Gyarmati-patak 3 + 035km 7,5m 164m
Rönök Rönök-patak 2 + 770km 5,4m 167m
Zalatárnok Kozmadombi-patak 7 + 870km 4,4m 186m
Murarátka Rátka-patak 1 + 780km 9,8m 170m


Műtárgyak

  • Vízszintszabályozó műtárgy
  • Vízrajzi létesítmények
  • Hordalékfogó tavak
  • Közlekedési létesítmények
  • Mederendezési munkák műtárgyai

A projekt megvalósulásával öt község, közel háromezer ember véd biztonsága növekszik, valamint évtizedek óta fennálló probléma oldódik meg.     

Az elnyert támogatás összege: 1 milliárd 850 millió forint

A támogatás intenzitása: 100%
A kivitelezési munkák várható kezdete: 2018. április
Építési munkák várható befejezése: 2020. szeptember

A beruházás megvalósulásával, a vízügyi ágazattal szembeni előírásokat, elvárásokat, mind a térségen élő lakosság társadalmi igényét, életminőségének javítását irányoztuk elő.
A projekt megvalósítása nagy volumenű munkavégzéssel jár, melyhez kérjük a lakosság türelmét.

Partnerek

Kedvezményezett

Országos Vízügyi Főigazgatóság
1012 Budapest, Márvány utca 1/D.
Telefon: 1/ 225-44-00
www.ovf.hu

Konzorciumi partner

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
Telefon: 94/521-280
www.nyuduvizig.hu

Tervező

SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft.
9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.
Telefon: 94/508-650
www.solvex.hu

Kivitelező

Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Telefon: 93/541-920
www.szabadics.hu       

Meliorációs és Rekultivációs Kft.
9700, Szombathely, Vépi út 39.
Telefon: 94/336-426
www.melioracioskft.hu

Mérnök

VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.
1519 Budapest, Pf. 241.
Telefon: 1/610-40-12